Matematik ER ikke lige let for alle, men det kan læres

Området i hjernen hedder Sulcus Interparietalis, og  hjerneskanninger har vist, at dette område er særligt aktiv, når vi laver matematik. Samtidig er det også et område, der ændrer sig, jo mere vi træner vores matematiske evner.

Ovenstående citat er fra en artikel i Videnskab.dk, der hedder: “Derfor er matematik ikke lige let for alle“.

Hjerner der laver matematik (hver dag), bliver bedre til matematik. Erfaringen har netop vist mig, at uanset hvor du er i dine matematiske færdigheder og forståelse af matematikken, så sker der en positiv forandring ved træning og fokus på det, der trænes. For mig  handler det rigtig meget om, at se, lytte og forstå hvordan det enkelte barn tænker. Hvad er det, der foregår inde i hovedet? Det er interessant. Det er nemlig koden til at hjælpe.

Matematik er noget, vi i princippet alle er født med en evne til at lære, men nogle har en genetisk mutation, der gør, at de har sværere ved at forstå betydningen af tal og mængder end andre. Med de rette redskaber, så tror vi at talblinde kan blive bedre ved at forbinde deres talforståelse med andre områder af hjernen og typer intelligens, for eksempel vores forståelse for rumlighed, siger Stanislas Dehaene i artiklen.

Jeg tror på, at grunden til at effekten af matematik-boost er stor, netop handler om intensiv træning (en-til-en). Der er plads til at vi træner forståelsen (af fx brøker) på alle mulige (auditive, visuelle, kropslige og kognitive) måder. Der er TID til fordybelsen, læringen, forståelsen og individuelle hensyn. Den personlige relationen og interaktionen mellem mig og barnet er også af stor betydning. En high-five engang i mellem, et grin, ros og komplimenter og ærlighed omkring det faglige niveau er alt sammen med til at matematik-boost giver et fagligt og mentalt løft. Til alle.

Kh Trine M. Lønfeldt | Tlf. 2324 8627 | Kontakt mig – klik her.

Jeg er uddannet lærer med matematik som linjefag samt LifeCoach fra Sofia Manning.