“Matematik er nu et af mine bedste fag.”

“Matematik er nu et af mine bedste fag.”

Sådan siger Julius i dag. Han går i 6. klasse, og allerede i 5. klasse mødte jeg ham, fordi han ikke havde haft gode oplevelser i matematik og ikke havde en tro på, at han kunne noget.

“Elever, der meget godt kan lide matematik, scorer 35 scorepoint højere end dem, der ikke kan lide matematik.” 

Sådan står der blandt andet på side 13 i sammenfatningen af TIMSS 2015, som er en undersøgelse af 4. klasseelevers færdigheder i matematik. På side 15 står der endvidere:

“Der ses en sammenhæng mellem elevernes selvtillid i fagene og deres præstationer. Jo højere selvtillid, des bedre præstation.” 

Dette bekræfter Julius’ mor, da hun efter endt MatematikBoost sender mig denne besked:

“Det er vildt at matematikbogen nu er udfyldt, og der bliver fokuseret og arbejdet i timerne med selvtillid. Julius mener pt., at han er den 4.-5.-bedste i klassen. 

I denne artikel diskuteres, at det er indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen samt hvordan elevernes motiveres, der kan have betydning for den enkelte elevs niveau. Min erfaring med MatematikBoost viser mig, at når undervisningen rettes meget præcist og specifikt til den enkelte, så rykkes for vildt. På en enkelt time kan jeg sidde med en, der intet forstår om fx lineære funktioner, og som i slutningen af timen med egne ord kan fortælle hvilken betydning a og b har for ligningen, blot for at nævne et eksempel.

Julius slutter af med at skrive til mig, at hvis han skulle anbefale andre et MatematikBoost, ville han sige, at man bliver bedre til det! Og det kan jeg kun give ham ret i. Jeg har endnu ikke mødt en, der ikke har rykket sig og er blevet bedre.

Kh Trine M. Lønfeldt 
Underviser · Coach · Mentor

Besøg også www.trinelønfeldt.dk