Den hemmelig vej til at huske matematik!

Kender du dette problem…

Du sidder i matematiktimerne og føler egentlig, at du er meget godt med? Og så – et halvt år efter – skal du løse en lignende opgave med netop det emne, du havde helt styr på. Og så er det pist væk fra din hukommelse.

Du kan på ingen måde hente det frem fra din hukommelse.

Du har ingen steder, du kan søge hjælp?

Og med tiden begynder du at tænke, jeg lærer det aldrig, for jeg kan ikke huske det (matematik), jeg lærer? Hvis ja, så får du her…

Den hemmelig vej til at huske din matematik:

Vi husker meget bedre når vi skriver noter i hånden…

Forklaringen er blandt andet, at vi aktiverer flere og større områder i vores hjerne, når vi skriver noter. I hånden! Altså med papir og blyant! På denne måde er vi allerede i gang med at huske det, vi lige har læst, hørt eller set.

Når vi noterer i hånden, sætter vi automatisk tempoet ned, fordi det tager længere tid at skrive med blyant. Det gode ved det er, at vores hjerne får mere tid til at lagre ny matematikviden.

Vi bruger altså flere sanser (end blot at se og lytte), når vi skriver i hånden. Vores bevægelser i kroppen gør, at vi aktiverer flere hjerneceller. Og forskning har vist, at jo mere aktivitet i hjernen, des mere modtagelig er vi for læring.

Hvis vi tilmed laver en lille tegning eller skitse ved siden af vores noter, tager vi læringen fra det abstrakte til det visuelle. Og så “sætter matematikken sig bedre fast” i hukommelsen.

Den helt jordnære forklaring på, hvorfor vi husker bedre ved at skrive noter i hånden er, at du binder den lærte matematik fast til noget. I dette tilfælde papiret. Du gør matematikken til dit, noget du kan relatere til. Du henter det hjem til dig ved at tage egne noter…

Hvis du har lyst til at lege med, så PRØV dette inden du læser videre…

 • Find papir og blyant.
 • Genlæs ovenstående.
 • Skriv et par stikord på papiret.
 • Tegn billeder/illustrationer.
 • Fornem om det, du læser, giver mere forståelse?
 • Genfortæl din nye viden (om 1 dag, 1 uge, 1 måned, 1 år) ud fra dine noter.
 • Opdag om du husker bedre end andet, du har læst for et stykke tid siden?

I notetagningen begynder vi at forholde os mere kritisk til matematikken. Vi begynder at tage ejerskab for vores læring og prioriterer den viden, vi noterer. Vi sår altså de første frø til lagringen i hukommelsen ved blot at skrive noter i hånden.

Hvis du legede med på ovenstående, så opdagede du muligvis det, jeg lige har skrevet?

Noget af det første jeg foreslår, de elever jeg underviser i MatematikBoost, er at købe en formelsamling. Samt finde blyant, viskelæder, lineal og passer frem fra taskens dybe gemmer.

Min erfaring gennem de sidste mange års matematikboost er nemlig, at rigtig mange børn og unge husker dårligt. Derfor besluttede jeg fra dag et, at al undervisning foregår med papir og blyant.

Det viste sig, at være en super god beslutning! For med en formelsamling (med plads til egne håndskrevne noter) på bordet til den skriftlige 3 timers eksamen, mærkede mine matematikboost-elever en sikkerhed og tryghed i at skulle til matematikeksamen. De havde selv fyldt noter ind, de steder hvor de før var usikre. Nogle havde også eksempler på opgaver noteret ind. Og fordi de selv havde skrevet disse, så hjalp det på hukommelsen, hvilket gav mere koncentration og overskud i eksamenssituationen.

Bonushemmelighed:

Jo flere stier, vi kan skabe ind til hjernen, des bedre bliver hukommelsen.

Jo flere sanser, vi kan aktivere, des mere dybde skabes der ind i hukommelsen.

Og hvad mener jeg så med det? Jo nu skal du høre.

Lad os lege, at målet er, at lære 3-tabellen.
Alle de sanser, vi kan aktivere, jo flere stier, des bedre hukommelse.

Her er en idébank:

 • Tegn et rummeligt 3-tal (lad det gerne fylde hele papiret). Skriv 3-tabellen i rækkefølge indeni – i den skriveretning et tretal skrives. Halvvejs i 3-tallet skriver du 15, så du ved, at halvvejs i 3-tallet er du halvvejs i 3-tabellen. Lad din finger følge tallene, når du nævner tallene.
 • Find en melodi eller lav din egen rytme med stemmen eller kroppen, så 3-tabellen kobler sig til en rytme/lyd hos dig.
 • Hop sprællemand. Hver gang armene er oppe, siger du et tal i 3-tabellen.
 • Klip en trekant ud i karton. Start i et hjørne og følg alle tre kanter rundt med en eller flere fingre. Når du er ved starthjørnet, siger du 3. Kør en tur mere rundt om trekanten. Sig 6, når du er ved starthjørnet igen . Osv.
 • Træn din paratviden om 3-tabellen her.
 • Find en græsplæne med mange trekløvere. Pluk trekløvere og læg dem op i et system/rækkefølge der – for dig – danner 3-tabellen. Læg mærke til trekløverens smukke grønne farve. Du kan også presse og tørre dem mellem tunge bøger.
 • Gå en tur til bageren og køb et trekornsbrød. Prøv at dufte til et nybagt trekornsbrød. Lav en hyggestund med trekornsbrød og 3-tabellen.
 • Brug din krop til at lave 3 forskellige øvelser, hvor netop 3 kropsdele rører gulvet.
 • Få din klasse med. Kan I lave hele 3-tabellen med jeres krop. Måske kræver det en gymnastiksal.
 • Find en udfordrende kropsstilling, du kan balancere i, mens din mor tager tid. Gerne i 3 minutter. Næste step kan være at remse 3-tabellen op, mens du balancerer.
 • Sig 3-tabellen forfra, mens du går forlæns. Sig derefter 3-tabellen bagfra, mens du går baglæns.
 • Gå en tur… Hver gang du har taget 3 skridt, siger du et nyt tal i 3-tabellen.
 • Vend et kort ad gangen fra et sæt spillekort (tag evt. billedekortene væk!). Viser kortet ruder 5, skal du gange 5 med 3. Er I to, kan I lave en konkurrence, hvor den, der gætter rigtigt først, får kortet.

Ovenstående punkter er en hurtig brainstorm fra mig til dig. Find selv på noget hvor 3 er med. Og brug løs af sanserne… Jo flere des bedre…

Det væsentlige for at huske (og lære) 3-tabellen er altså, at du sætter tabellen ind i en sammenhæng, der betyder noget for dig. 

Gør 3-tabellen til noget, du kan relaterer dig til.

Vi husker altså bedst, når vi skriver noter… OG vi hjælper også hukommelsen, når vi møder ny viden med en tilgang af nysgerrighed, overraskelse eller noget der vækker nogle følelser i os.

Jo mere du retter din opmærksomhed mod det matematik, du gerne vil huske, des mere hjælper du dig selv.

Hvis du kan bruge mit blogindlæg og tænker, at andre også vil have gavn af at læse det, så er du velkommen til at dele det med dem du kender. Måske bliver de ligefrem glade… ☺︎

Kh Trine M. Lønfeldt // Tlf. 2324 8627
Læreruddannet matematiklærer samt Coach & Mentor for unge.