Matematik og Intelligenser

Engang imellem står jeg i andre folks køkkener og kigger i køleskabet for at se, hvad jeg kan bruge! Jeg har også gået rundt i stuen og kigget på vaser, billeder og skulpturer. Ja, jeg har sågar kastet med ærteposer på græsplanen…

Men ikke alene. Det er altid sammen med en af mine matematikboost-elever. Og nu skal du høre hvorfor. Matematik handler nemlig om, at få hængt sin viden op på en “krog”.

Der er delte meninger om præcis hvor mange intelligenser, vi har. Howard Gardner taler om De syv Intelligenser. Andre har tilføjet lidt flere.

Min erfaring viser mig, at ikke alle kan lære udelukkende ved at bruge den sproglige intelligens. Det kan være svært at huske tal, tabeller, former og regneopskrifter blot ved at få det fortalt. Der skal mere til.

KROPSLIG INTELLIGENS
Kroppen er et perfekt redskab til at hjælpe med at huske. Man fristes til at sige, at det ligger lige til højrebenet! Ved at bruge den kropslige og kinæstetiske intelligens, kan det være lettere at huske, at to pakker gær (100 gram) og 1 liter mælk (1 kg) ikke føles som det samme. Du husker meget bedre at 1 kg svarer til 1000 gram og ikke 100 gram, fordi du har rørt ved det, der er blevet talt om. En ligebenet trekant er også lettere at huske hvad er, når man har prøvet det på kroppen.

VISUEL INTELLIGENS
Den visuelle intelligens
bruger jeg tit, når jeg underviser. Jeg kan fx synliggøre hvorfor en trekants areal er halvdelen af en firkants. Eller vise hvorfor en tegning af en kop ikke har to højder, når vi kigger på en kop i hånden samtidig med tegningen på papiret. Procent er også helt perfekt til at gøre visuel, så de store elever sådan for alvor knækker koden dertil.

SOCIAL INTELLIGENS
Ved matematikboost, som er 1:1 undervisning tilpasset 100% til den enkelte, bruges også den sociale intelligens. Dvs. at her kan der være god sandsynlighed for, at læringen øges, fordi der skabes en tættere relation mellem mig som underviser og barnet. Ved netop at give tid til socialt samvær og tid til at lytte interesseret i barnets hverdag, skabes der en relation, der giver grobund for læring.

Hvilken “krog” hænger du bedst din matematik op på?

Kh Trine M. Lønfeldt
Underviser, Coach & Mentor