Om mig


Jeg er stifter af MatematikBoost™ og har været selvstændig siden 2008. Jeg arbejder i dag som Underviser, Coach, Mentor og Mindfulness Instruktør, hvor jeg hjælper børn og unge med at finde troen på sig selv. Tilbage i 1999 blev jeg uddannet lærer med linjefag i matematik. Jeg var fastansat på Haahrs Skole i Svendborg i en årrække, og jeg har desuden arbejdet som vikar på et par andre skoler i Svendborg.

Glæden ved matematik og ved at lære fra mig er aldrig stoppet.
Min skoletid har altid være præget af glæden ved matematik. I folkeskolen afsluttede jeg prøverne med karaktererne 10 og 11. Interessen, motivation og lysten til at dygtiggøre mig inden for faget er fortsat lige siden.

Børn lærer forskelligt, så derfor lægger jeg vægt på at finde ind til, hvad det enkelte barn motiveres af. Personligt er jeg meget visuelt tænkende og elsker at tale i billeder og tegne for at bidrage til større forståelse. Det primære for mig ved læring er trygge omgivelser, et åbent og nysgerrigt mindset samt tålmodighed og ro over for den enkelte.

Jeg tror på, at alle børn kan blive gode til matematik. Erfaringen fra mine MatematikBoost™ og fra min tid som lærer (hvor jeg har undervist elever i 1.-10. klasse og været censor) har netop også vist mig, at det er sådan det er. Hvis de rette forudsætninger og omstændigheder er til stede.

Kh Trine M. Lønfeldt
Du kan læse mere om det, jeg laver på www.trinelønfeldt.dk

Matematik-Booster Trine M. Lønfeldt