Tag-arkiv: #allebørnkanblivegodetilmatematik

Kender du effekten af disse 3 ord?

At blive bedre (til matematik) handler om mange ting. Og mange af de ting handler om barnet selv (fokus, selvkontrol, målrettethed, vilje, tålmodighed… for nu blot at nævne noget!) MEN…

Jeg oplever i meget høj grad, at det, som får børn og unge til at “vokse” (både fagligt og mentalt) i et MatematikBoost, er

#ROS – som i ord, high five og smil
#ANERKENDELSE
– som i at vise forståelse og sige: “Det er ok, det er svært.”
#ÆRLIGHED
– som i at italesætte både det gode og det svære.

Effekten af denne kombination mærker jeg tydeligt. Over tid ser jeg, at de unge, jeg arbejder med, stille og roligt udvikler både mere selvtillid og selvværd. Samtidig med de bliver fagligt bedre og bedre og så smitter det hele af på hinanden.

I et MatematikBoost lærer de unge det, de ikke kan. Jeg giver dem opgaver og underviser i det, de endnu ikke kan. Det betyder, at de vil opleve udfordringer og besvær og at det kræver noget for at blive bedre. De må gerne rynke brynene og tænke (og sige), det er svært. Det er meningen. Det er “herude”, de lærer noget og bliver dygtigere.

Med ros, anerkendelse og en ærlig tilgang, så oplever jeg succes. Hør blot her, hvad et forældrepar fortæller:

“Vores datter er blevet rost, anerkendt og bekræftet i et område, hun absolut ikke elsker. Hun oplever nu små og store succeser, og det er fantastisk. Matematik er stadig svært, men hun er godt på vej, og det kan vi absolut tillægge dig æren for, Trine. Tak.”

Kh Trine M. Lønfeldt
Underviser · Coach · Mentor

Matematik ER ikke lige let for alle, men det kan læres

Området i hjernen hedder Sulcus Interparietalis, og  hjerneskanninger har vist, at dette område er særligt aktiv, når vi laver matematik. Samtidig er det også et område, der ændrer sig, jo mere vi træner vores matematiske evner.

Ovenstående citat er fra en artikel i Videnskab.dk, der hedder: “Derfor er matematik ikke lige let for alle“.

Hjerner der laver matematik (hver dag), bliver bedre til matematik. Erfaringen har netop vist mig, at uanset hvor du er i dine matematiske færdigheder og forståelse af matematikken, så sker der en positiv forandring ved træning og fokus på det, der trænes. For mig  handler det rigtig meget om, at se, lytte og forstå hvordan det enkelte barn tænker. Hvad er det, der foregår inde i hovedet? Det er interessant. Det er nemlig koden til at hjælpe.

Matematik er noget, vi i princippet alle er født med en evne til at lære, men nogle har en genetisk mutation, der gør, at de har sværere ved at forstå betydningen af tal og mængder end andre. Med de rette redskaber, så tror vi at talblinde kan blive bedre ved at forbinde deres talforståelse med andre områder af hjernen og typer intelligens, for eksempel vores forståelse for rumlighed, siger Stanislas Dehaene i artiklen.

Jeg tror på, at grunden til at effekten af matematik-boost er stor, netop handler om intensiv træning (en-til-en). Der er plads til at vi træner forståelsen (af fx brøker) på alle mulige (auditive, visuelle, kropslige og kognitive) måder. Der er TID til fordybelsen, læringen, forståelsen og individuelle hensyn. Den personlige relationen og interaktionen mellem mig og barnet er også af stor betydning. En high-five engang i mellem, et grin, ros og komplimenter og ærlighed omkring det faglige niveau er alt sammen med til at matematik-boost giver et fagligt og mentalt løft. Til alle.

Kh Trine M. Lønfeldt | Tlf. 2324 8627 | Kontakt mig – klik her.

Jeg er uddannet lærer med matematik som linjefag samt LifeCoach fra Sofia Manning.

Et simpelt trick der gør dig mentalt stærkere

… Og giver dig mere ro!

Vidste du, at du kan ændre din mentale tilstand, så den bliver mere optimistisk, positiv og i overskud? Ved (blot) at ændre på din krop? Alle følelser har et kropssprog.

Det handler om, at du kan øge testosteron-nivauet, så du bliver mere selvsikker og mindske dit cortisol-niveau, så du vil føle dig mindre stresset og derved mere afslappet!

I to minutter skal du indtage en powerfuld positur, som i videoen beskrives som high-power pose. Med den øvelse kan din krop ændre dit sind! Efter to minutter vil du rent faktisk føle dig mentalt stærkere.

Herunder er en 20 minutters TED talk fra Amy Cuddy, som fortæller om effekten af high-power pose.

Personligt bruger jeg engang i mellem power pose i forbindelse med, når jeg skal tale i en større gruppe eller hvis mit energiniveau og humør ikke er på toppen. Inden da finder jeg et privat sted (ofte et badeværelse!), hvor jeg kan indtage high-power pose i to minutter. Jeg gør derved min hjerne klar til at præstere bedst muligt, så jeg bedre kan klare den situation  jeg står i.

Det handler om at gøre sig selv stærk – ind til man lige pludselig naturligt er stærk i de situationer, der er svære for dig.

Jeg ønsker dig al det bedste til dine mundtlige og skriftlige eksamener. Og hvorfor ikke bruge dette simple trick, så du bliver mentalt stærkere, så du (muligvis) præsterer bedre?

Kh Trine M. Lønfeldt / Tlf. 2324 8627
Læreruddannet med linjefag i matematik samt Certificeret Lifecoach fra Sofia Manning

Hvorfor er Matematik-Boost så effektivt?

Alle (børn) har et matematikgeni gemt i sig og kan blive gode til matematik. Det er jeg helt overbevist om. Med den overbevisning i tasken giver det mig det bedste fundament til at skabe effektive Matematik-Boost.

Hvad er det ellers, der gør, at MatematikBoost er så effektivt? 

  • Der er fuld fokus 1:1 i 50 minutter. Der er ro til at tænke, afprøve, spørge, regne, undersøge og ikke mindst tale matematik(sprog).
  • Gennem relationen skabes tillid. Når der er tillid, bliver der lyttet. Og gennem denne opmærksomhed skabes der læring. Det har erfaringen vist mig. Og det virker.
  • Jeg kender ikke den enkelte (elev) og deres matematikhistorier. Dvs. jeg møder dem med åbent sind, og tror oprigtigt på det bedste hos den enkelte. Og både de urolige drenge (har jeg hørt efterfølgende) og de stille piger udvikler sig i meget positive retninger.
  • Mobiltelefonen lægges væk! Ja, det er måske en banal og åbenlys ting, som bare burde ske altid. Og af en eller anden årsag, så ved de unge mennesker, som jeg sidder med (åbenbart) godt, at den bedste læring sker med fuldt fokus. For det er ikke (ret tit) mig, der beder dem lægge telefonen væk!
  • Ofte visualiserer jeg matematikken. Blot ved at gøre dette så opnås en erkendelse. Ved at stille samme spørgsmål – men nu med visualisering – så åbnes der pludselig op for svar og forståelse. Det er ret fantastisk at være vidne til!
  • Ved at have et forløb over 10 gange kan der skabes synlig udvikling for eleven. Det sætter sig på selvværds- og selvtillidkontoen og det smitter tit af  i matematikundervisning i skolen.

Kærlig hilsen Trine M. Lønfeldt, Underviser, Coach & Mentor
Facebook: Trine M. Lønfeldt | Tlf. 2324 8627